Praktijk informatie & reglementTarieven

Massagebehandeling                                            30 minuten                                                                               35 euro

                                                                               

                                                                                60 minuten                                                                               65 euro

 

Health Coaching / Oefentherapie                         30 minuten                                                                               35 euro


Aanmelding

Alle klanten vullen een intakeformulier in. Hiermee ga je akkoord met de praktijkinformatie en het reglement. De persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve en therapeutische doeleinden gebruikt.


Afspraken

Alle behandelingen van Health Coach & Massage vinden plaats op afspraak.


Annuleren

Afspraken dienen tenminste 24 uur van te voren afgemeld te worden. Annuleren van gemaakte afspraken kan via:

email, voicemail, sms en whatsapp. Afspraken die niet tijdig worden afgemeld worden bij u in rekening gebracht. Het verzuimtarief bedraagt 20 euro.


Betalingen

Betalingen dienen direct in de praktijk gepast contant of via een 'betaalverzoek' te worden voldaan.


Vergoedingen

Ik heb bewust geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Daardoor heb ik de vrijheid zelf te kiezen welke combinatie van behandelwijzen en methodes ik toepas en het beste bij je passen. Ik ben dus niet gebonden aan standaardprotocollen en allerlei bureaucratische verplichtingen. Die tijd besteed ik namelijk liever aan jou!

 

In sommige gevallen kun je de kosten declareren bij je werkgever of indienen bij de belastingdienst.

Soms bieden verzekeraars een aparte vergoeding voor coaching, counseling of alternatieve behandelingen.


Aansprakelijkheid

De praktijk Health Coach & Massage accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van klanten, als deze zich niet aan de instructies van de therapeut/coach hebben gehouden. Ook is de praktijk niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging van goederen van de klant. In geval van aangerichte schade of vernielingen in de praktijk, kan de praktijk de klant aansprakelijk stellen.


Hygiëne & gedragscode

Health Coach & Massage vindt hygiëne belangrijk. Er wordt gezorgd voor een prettige ruimte en schone handdoeken. De praktijk verwacht dat klanten zorg dragen voor een goede persoonlijke hygiëne. Binnen de praktijk en tijdens de afspraken dient iedereen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.