Praktijk informatie & reglement


Tarieven

Massage behandeling                                           30 minuten                                                                               30 euro

 

Health Coaching                                                    30 minuten                                                                               35 euro


Aanmelding

Alle klanten vullen een intakeformulier in. Hiermee ga je akkoord met de praktijkinformatie en het reglement. De persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve en therapeutische doeleinden gebruikt.


Afspraken

Alle behandelingen van Health Coach & Massage vinden plaats op afspraak.


Annuleren

Afspraken dienen tenminste 24 uur van te voren afgemeld te worden. Annuleren van gemaakte afspraken kan via:

email, voicemail, sms en whatsapp. Afspraken die niet tijdig worden afgemeld worden bij u in rekening gebracht. Het verzuimtarief bedraagt 20 euro.


Betalingen

Betalingen dienen direct in de praktijk contant of via een tikkie te worden voldaan.


Vergoedingen

Behandelingen vallen niet onder de vergoeding van zorgverzekeraars. In sommige gevallen kun je de kosten declareren bij je werkgever of indienen bij de belastingdienst.


Aansprakelijkheid

De praktijk Health Coach & Massage accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van klanten, als deze zich niet aan de instructies van de therapeut/coach hebben gehouden. Ook is de praktijk niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging van goederen van de klant. In geval van aangerichte schade of vernielingen in de praktijk, kan de praktijk de klant aansprakelijk stellen.


Hygiëne & gedragscode

Health Coach & Massage vindt hygiëne belangrijk. Er wordt gezorgd voor een prettige ruimte en schone handdoeken. De praktijk verwacht dat klanten zorg dragen voor een goede persoonlijke hygiëne. Binnen de praktijk en tijdens de afspraken dient iedereen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.